Bonus tot € 2.400 past in vrije ruimte WKR

De werkkostenregeling (WKR) geeft aan wanneer u vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan werknemers mag geven. De regels die u moet toepassen bij toekenning van een bonus, zijn nog niet geheel uitgekristalliseerd. Inmiddels is het wel bekend dat u bonussen tot een bedrag van € 2.400 in de vrije ruimte mag onderbrengen.

De vrije ruimte uit de WKR maakt het mogelijk dat u belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers kunt geven. Het gaat om een bedrag dat gelijk is aan 1,2% van het totale fiscale loon van de werknemers. In het bericht Aangescherpte regels voor uitkeringen bonus kon u lezen dat er strengere regels komen voor het toekennen van een bonus. Met deze regels wil staatssecretaris Wiebes van Financiën voorkomen dat ondernemingen de vrije ruimte van de WKR misbruiken.

Gebruikelijkheidstoets geld niet altijd
Als u een vergoeding of verstrekking onderbrengt in de vrije ruimte, moet er voldaan zijn aan de gebruikelijkheidstoets. De Belastingdienst toets niet of de bonus gebruikelijk is als het bedrag niet groter is dan € 2.400. Als dit bedrag groter is, moet u rekening houden met een eindheffing van 80% over het deel van de bonus dat het bedrag van € 2.400 overschrijdt. 

VHA-Magazine VHA-Magazine